Comment

Hartelijk bedankt.

Vooraleer het verslag moet ik U het droevig nieuws melden van het overlijden van de echtgenote van onze ere-voorzitter Jacques Bylé. Ik wens hem hierbij nogmaals mijn innige deelneming en veel sterkte toe.

Toch zijn we terug van start gegaan met 22 deelnemers aan ons clubkampioenschap. In een nieuw formaat werd de groep in twee cat. gesplitst door onze kersverse toernooileider Kurt. Een evaluatie hiervan zal gebeuren na dit seizoen.

Door het uitstellen van Raf mocht ik samen met Franky aan het eerste bord van de eerste reeks aanschuiven. Ik mocht ook als eerste, door een blunder van formaat mijnentwege, de zaal verlaten (0-1). Op het tweede bord bood Ezio met een pion minder lang weerstand tegen Gino. Toch mocht dit niet baten (1-0). Met een, dubieus of niet, offer wist Maxim Bart te verschalken. (1-0).

In de tweede reeks kwam Lennert op het eertse bord tegenover Frank ('de leeuw') te staan. Frank maakte zijn reputatie waard en at hem op (0-1). Veel meer moeite had Kurt met Tristan. in een eindspel toren vs twee lichte stukken vond Tristan het juiste spel niet om de remise op het bord te houden (1-0). Ook Johan hield lang stand tegen Oswald die me vertelde dat Johan zelfs op gegeven ogenblik zijn dame kon verschalken. Johan zag dit echter niet en verloor op het einde. (0-1). Minder moeite had Dirk met onze penningmeester Patrick. Al vroeg in de partij kwam deze laatste een stuk achter en hij moest dan ook kort na mij als verliezer de zaal verlaten (1-0). Rene toonde de jonge Kylian hoe het moest en won vrij eenvoudig (1-0). Jacques was verontschuldigd voor duidelijke redenen. De jeugd liet het ietwat afweten in deze ronde, maar ik ben zeker dat het laatste van deze kerels nog niet gezegd is.

Zo na het spelen van de inhaalpartijen kan je uw volgende tegestrever per mail verwachten. Voor diegen die meespelen aan het Westvlaams Interclub: Afspraak 07/10/2016 (mail uitnodiging volgt).

De inhaalpartij Raf vs Rudy werd vr.ll afgehandeld. Tijdens de ganse partij wist Raf positioneel de bovenhand te houden en werd het voor Rudy laatsteindelijk fataal (1-0).

Mag ik jullie er ook aan herinneren dat je reeds kan inschrijven voor onze souper dito prijsuitreiking clubkampioenschap 2015-2016. Dit kan elektronisch gebeuren via onze contact-pagina. Betaling geldt als inschrijviing.