reglement LTT

1. Het open tornooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem over 7 ronden, op volgende vrijdagen, telkens om 20 uur:

                                                             Ronde 1 : 09 maart 2018
                                                             Ronde 2 : 23 maart 2018
                                                             Ronde 3 : 06 april 2018
                                                             Ronde 4 : 20 april 2018
                                                             Ronde 5 : 04 mei 2018
                                                             Ronde 6 : 18 mei 2018
                                                             Ronde 7 :  01 juni 2018

                                                 Blitz en prijsdeling op 08 juni 2018

2. De algemeen geldende regels (FIDE) van het schaakspel en de regels van het wedstrijdreglement van KBSB zijn van toepassing en de uitslagen worden doorgezonden voor verwerking in het Elo-klassement van de KBSB.
3. Bijzondere bepalingen:
a) De wedstrijden worden gespeeld volgens de herwerkte versie van het Zwitsers systeem; de paringen gebeuren met het computerprogramma Pair two.
b) De Elo-klassering van januari 2016 is van toepassing.
Niet-geklasseerde deelnemers ( elo-klassering 0 punten) worden als volgt:
geklasseerd: volwassenen 1500 punten; jeugdspelers (-16j) 1200 punten.
Indien de niet-geklasseerde speler reeds aan een vorig lentetoernooi heeft deelgenomen, wordt zijn alsdan behaalde TPR in aanmerking genomen. Indien de wedstrijdleiding over duidelijke en objectieve aanwijzingen beschikt dat een deelnemer ondergewaardeerd is, kan zij tot herziening van de klassering overgaan.
c) De toegelaten tijdspanne voor laattijdige aanwezigheid bedraagt 60 minuten.
4. Het speeltempo bedraagt 30 zetten in 1u30 en vervolgens 1u QPF (KO). Voor het versneld beëindigen in de tijdnoodfase is de vermelding onder paragraaf G4 vervat in de appendix van de fidereglementering van kracht.
5. De wedstrijden worden gespeeld in het lokaal van de KBSK, Sint-Pieterskerklaan 58 te 8000 Brugge.
6. Uitstel: bij belet van een speler dient deze VOOR DE SPEELDAG de tegenspeler te verwittigen en een nieuwe datum af te spreken; de wedstrijd dient in alle geval gespeeld te zijn de zaterdagavond voor de aanvang van de volgende ronde. Bij wijze van uitzondering en wegens dwingende omstandigheid kan mits overleg door de toernooileider hiervan worden afgeweken.
De uitstellende speler dient zich wat betreft plaats, dag en aanvangsuur te schikken naar de wensen van de tegenspeler. Indien geen overeenstemming kan gevonden worden, zal de toernooileider terzake beslissen.
De uitstellende speler moet ook de toernooileider op de hoogte brengen van de nieuwe speeldatum en hem de uitslag onmiddellijk meedelen: telefonisch (050/372287) op  of per mail (i.vandepitte@yahoo.com). Als de toernooileider de uitslag niet gekregen heeft op maandagmiddag voor de volgende speeldag verliest de in gebreke gebleven speler de partij met forfait. Elke speler, die zich niet houdt aan deze regeling, verliest de partij met forfait, tenzij andere bedingen getroffen werden in overleg met de toernooileiding.
7.Bij twee niet-aangekondigde en niet-gewettigde forfaits volgt de uitsluiting en verliest de speler elk recht op een prijs. De tornooileider I.Vandepitte, oordeelt, in overleg met het bestuur, of een forfait al dan niet gewettigd is.
8. Wedstrijden van de laatste ronde kunnen niet uitgesteld worden. Bij belet dienen ze vooraf gespeeld te worden, mits akkoord van de tegenspeler en instemming van de tornooileider.
9. Bij gelijke punten in het eindklassement, wordt het scheidingssysteem van Pair two toegepast: onderling resultaat, aantal overwinningen, zwart gespeeld, Bucholtz Cut1, Sonneborn-Berger.
10. Het deelnamerecht is vastgesteld op 20 € voor niet leden en 15 € voor leden en steunende leden, en is te betalen voor de aanvang van de eerste ronde. Hiervan wordt 13 euro in de prijzenpot van het tornooi gestort en gaat 7 € naar het snelschaaktornooi. Wie enkel deelneemt aan het snelschaaktornooi betaalt 7 €.
11. De prijzenpot heeft een waarde van 3.500 euro bij een deelname van minstens 60 spelers. Elke deelnemer, die geen ongewettigd forfait heeft gegeven, ontvangt een prijs. De geldprijzen worden in de loop van het tornooi uitgehangen.
Voor elke ronde is een speciale prijs als rondeprijs voorzien. Een speler kan slechts eenmaal de rondeprijs winnen.
De prijzen onder 12 en 13 worden niet gecumuleerd.
Absoluut rookverbod geldt in de speelzaal en de bar.
De bar wordt onherroepelijk gesloten om 02:00 uur.
12. Speciale prijzen worden toegekend aan de drie hoogst geklasseerde spelers a) tussen 1600 en 1800 elo-punten; b) beneden 1600 elo-punten. De klassering van januari 2016 is van toepassing, met eventuele toepassing van de correctie bepaald in regel 3c.
13. Speciale prijzen zijn er eveneens voor de drie spelers, die het beste resultaat behalen in de TPR-rating ten opzichte van hun elo-klassering van januari 2014, eventueel rekening gehouden met hun fictieve rating: zie punt 3c14. DIAMOND PRIJZEN:
drievoudige winnaar van het toernooi binnen vijf jaar = 300 euro
- drievoudige winnaar in 2°klasse (-1800 tot 1600 elo) binnen vijf jaar = 200 euro
- drievoudige winnaar in 3° klasse (-1600 elo) binnen vijf jaar = 100 euro
15. Bij het behalen van een 'Diamond Prijs', vervallen voor deze persoon de eerder gewonnen edities, en wordt zijn teller terug op 0 gezet.
16. Voor elke ronde is een speciale prijs als rondeprijs voorzien. Een speler kan slechts eenmaal de rondeprijs winnen.
17. De prijzen onder 12 en 13 worden niet gecumuleerd.
18. Absoluut rookverbod geldt in de speelzaal en de bar.
19. De bar wordt onherroepelijk gesloten om 02:00 uur.
20. GSM-toestellen dienen uitgeschakeld te worden; indien een toestel belt, "kan" de tegenspeler de winst opeisen ! Voor dringende gevallen kan het GSM-toestel in bewaring gegeven worden aan de bar.
21. Alle geschillen worden door de tornooileiding opgelost volgens de geldende Fide- en Kbsb-regels.
Naast de bordresultaten, zijn voor de organisator van het allerhoogste belang: "sportiviteit - kameraadschap en hoogstaande partijen" en dit in de geest, die onze betreurde voorzitter nauw aan het hart lag.